น้องหนอนนุ่ม http://allvisa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=27&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศฮังการี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=27&gblog=1 Thu, 08 Jan 2009 16:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=26&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[เอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากรีซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=26&gblog=1 Thu, 08 Jan 2009 16:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=25&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศเยอร์มัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=25&gblog=1 Thu, 08 Jan 2009 16:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=24&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=24&gblog=1 Thu, 08 Jan 2009 14:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=23&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศฟินแลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=08-01-2009&group=23&gblog=1 Thu, 08 Jan 2009 14:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=22&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=22&gblog=1 Tue, 06 Jan 2009 16:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=21&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าดูไบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=21&gblog=1 Tue, 06 Jan 2009 16:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=20&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศเดนมาร์ค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=20&gblog=1 Tue, 06 Jan 2009 15:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=19&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศเชค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=19&gblog=1 Tue, 06 Jan 2009 15:36:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=18&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศโคลัมเบีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=18&gblog=1 Tue, 06 Jan 2009 15:11:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=17&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศแคเมอรูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=06-01-2009&group=17&gblog=1 Tue, 06 Jan 2009 15:23:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=16&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=16&gblog=1 Fri, 26 Dec 2008 17:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=15&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศบรูไน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=15&gblog=1 Fri, 26 Dec 2008 16:38:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=14&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศบราซิล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=14&gblog=1 Fri, 26 Dec 2008 16:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=13&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การขอวีซ่าเข้าประเทศเบลเยี่ยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=13&gblog=1 Fri, 26 Dec 2008 15:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=12&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศบังคลาเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=12&gblog=1 Fri, 26 Dec 2008 15:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=11&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=26-12-2008&group=11&gblog=1 Fri, 26 Dec 2008 15:09:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=10&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศอาเจนติน่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=10&gblog=1 Thu, 25 Dec 2008 16:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=9&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=9&gblog=1 Thu, 25 Dec 2008 0:25:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=8&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าฮ่องกง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=8&gblog=1 Thu, 25 Dec 2008 0:20:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=7&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศสิงคโปร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=7&gblog=1 Wed, 24 Dec 2008 15:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=6&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[กาำรทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=6&gblog=1 Thu, 25 Dec 2008 15:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=5&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=5&gblog=1 Thu, 25 Dec 2008 16:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=4&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=25-12-2008&group=4&gblog=1 Thu, 25 Dec 2008 0:32:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=3&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=3&gblog=1 Wed, 24 Dec 2008 14:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=2&gblog=2 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลัง update อยู่ครับ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=24-12-2008&group=2&gblog=2 Wed, 24 Dec 2008 23:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=23-12-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=23-12-2008&group=2&gblog=1 http://allvisa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=23-12-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=allvisa&month=23-12-2008&group=2&gblog=1 Tue, 23 Dec 2008 13:30:21 +0700